دومینوی جااااااااااااااالب

دومینوی جااااااااااااااالب اثر دو مینو در زندگی روزمره خیلی از ماها هم  وجود داره ، مثلا شما با آغاز کردن یک فعالیت ( خواندن کتاب ، دیدن یک فیلم ، آشنایی با یک نفر و…) زنجیره ای از اتفاقات برایتان رخ می دهد که در نهایت ممکن است باعث یک تغییر بزرگ ( فاجعه یا موفقیت ) بشود . و همه چیز هم با یک اتفاق ساده آغاز بشود ! در اینجا میخوام توجه شما رو به یک نکته جلب کنم ! و اونم اینه که خیلی مهمه ...

Post Title