ریست کارخانه ای ویندوز 7 و 8 (factory reset) ریست کارخانه ای ویندوز 7 و 8 (factory reset) بعضی وقت ها به خاطر ویروس و ویروسی شدن سیستم اتفاق می افتد که سیستم و ویندوز شما درست کار نمیکند و نیاز به نصب ویندوز یا ریست کارخانه ویندوز دارید اما چون نمی خواهید ویندوز را عوض کنید باید به فکر تعمیر آن یا در اصطلاح فکتوری ریست یا ریست کارخانه ای ویندوز خود باشید... در اینجا قصد داریم با گفتن چند نکته ساده شما را در ریست کارخانه ای ویندوز 7 ...

Post Title