در آینده دستگاه‎ها به امواج رادیویی بی‎سیم نیاز ندارند- حقیقتی که باید آن رااحساس کرد

در آینده دستگاه‎ها به امواج رادیویی بی‎سیم نیاز ندارند

 

 

ظاهرا هر دستگاهی که با اینترنت و یا دیگر دستگاه‎های هوشمند در ارتباط قرار دارد، مجهز به حداقل یک دریافت کننده‎ی امواج رادیویی بی‎سیم است.

ادامه

تاریخ : ۲۸ اردیبهشت ۹۶
اکانت نود 32