امروزه اکثر کسب و کارها بر پایه دیجیتال مارکتینگ می باشد که بسیار رونق پیدا کرده است. در ادامه مقاله با ما همراه باشید.

تعاریف زیادی را می توان برای دیجیتال مارکتینگ در نظر گرفت که به طور کلی ما سه تعریف را برای شما بیان می کنیم.

دیجیتال مارکتینگ چیست؟

تعریف اول:

دیجیتال مارکتینگ را می توان تمامی تلاش‌های مربوط به بازاریابی تعریف کرد که با استفاده از دستگاه‌های الکترونیکی و ...

Post Title