رباط فوق هوشمند کنترل شونده

خانه / کلیپ

رباط فوق هوشمند کنترل شونده

رباط فوق هوشمند کنترل شونده رباتی که واقعیت هوشمند بودن رو ابراز کرده وحرکات را به نرمی انجام می دهد. (بیشتر…) ...

Post Title

نخستین ربات انسان نما 2012

خانه / کلیپ

ربات

ربات ربات انسان نما که میتوان گفت حداکثرویژگی های یک انسان ازلحاظ حرکات واحساسات رادربرمی گیرد  وهرروز برویژگی های بیشتری براین ربات انسان نما افزوده می شود . (بیشتر…) ...

Post Title