شب قدر، شب 23 است!واختلاف نظرچرا می باشد

شب 23، شب قدر است!واختلاف نظرچرا می باشد
شب قدر، شب 23 است،شب قدر، شب 23 است
خداوند متعال در شب قدر حوادث یک سال را تقدیر می کند و زندگى، مرگ، رزق، سعادت، شقاوت و چیزهایى دیگر از این قبیل را مقدر می ‏سازد که فرشتگان به امر پروردگار، آن را انجام می دهند و شیطان در این شب بیرون نمی‌آید باعصراطلاعات همراه باشید. (بیشتر…)
...

Post Title