آیکون چیست و چه اهمیتی دارد؟

آیکون چیست و چه اهمیتی دارد؟ آیکون واهمیت آن،آیکون واهمیت آن  هر برنامه بیان بصری ایده، هدف و محتوای اصلی آن برنامه است و از این جهت در ایجاد ارتباط و جذب مخاطب نقش مهمی دارد.و حتی تاثیر واهمیت بسزایی برای افراد میانسال و بیسواد  می گذارد  آیکون برنامه باید بتواند چکیده‌ای از کارکرد و مفهوم برنامه را در قالب تصویری و در زمانی کوتاه بیان کند. باعصراطلاعات همراه باشید. (بیشتر…) ...

Post Title