غیرفعال کردن Disable checkdisk

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشه که هنگام شروع ویندوز با چک دیسک مواجه میشید و هر دفعه مجبورید این صفحه را تحمل کنید اما این بار به شما آموزش غیر فعال کردن این صفحه را میدیم. برای غیر فعال کردن چک دیسک به ادامه مطلب توجه کنید. (بیشتر…) ...