محدود کردن دسترسی به اینترنت توسط ایست اسمارت ۷

محدود کردن دسترسی به اینترنت زمانی اهمیت پیدا میکند که شما میخواهید با کامپیوتر شخصیتان که برای مدت کوتاهی دست فردی قرار میگیرد آن فرد نتواند وارد برخی سایتها شود….

اینکه شما بتوانید محدود کردن دسترسی به اینترنت را با یک نرم افزار حجیم انجام دهید چیز مسلمی است، اما این بار میخواهیم به مشا بگوییم چطور از کنترل والدین ایست برای محدود کردن دسترسی به اینترنت استفاده کنید

برای محدود کردن دسترسی به اینترنت در ایست اسمارت ۷ شما تنها چند کلید کار را باید انجام بدید…..

ادامه

تاریخ : ۱۶ مرداد ۹۳