ارزش دوره عمر مشتری یا clv ( customer lifetime value ( چیست

CLV یا ارزش دوره عمر مشتری چیست ارزش دوره عمر مشتری یا clv یکی از مهمترین ابزار ها در جهت رسیدن به مدیریت ارتباط با مشتری سود آور است. (بیشتر…) ...

Post Title