خطای wp.ahblq_termmeta  doesn’T exist مال چیه

خطای wp.ahblq_termmeta doesn’T exist

خطای wp.ahblq_termmeta  doesn’T exist مال چیهو چطور باید آن را رفع کنیم.

خطای wp.ahblq_termmeta doesn'T exist مال چیه

خطای wp.ahblq_termmeta doesn’T exist چگونه رفع می شود؟

اگه میخواهید بدونید که خطای wp.ahblq_termmeta  doesn’T exist مال چیه این مقاله رو با ما باشید

این ارور بنا به گزارش خود وردپرس مربوط به آپگرید وردپرس میشود که با یک دستور ساده اسکیو ال در phpmyadmin هاست شما قابل رفع است :

این دستور اینطوری است :

CREATE TABLE IF NOT EXISTS wp_termmeta (
meta_id bigint(20) unsigned NOT NULL,
term_id bigint(20) unsigned NOT NULL DEFAULT ‘0’,
meta_key varchar(255) COLLATE utf8mb4_unicode_ci DEFAULT NULL,
meta_value longtext COLLATE utf8mb4_unicode_ci
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;


— Indexes for dumped tables


— Indexes for table wp_termmeta

ALTER TABLE wp_termmeta
ADD PRIMARY KEY (meta_id),
ADD KEY term_id (term_id),
ADD KEY meta_key (meta_key(۱۹۱));


— AUTO_INCREMENT for dumped tables


— AUTO_INCREMENT for table wp_termmeta

ALTER TABLE wp_termmeta
MODIFY meta_id bigint(20) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT;

حالا شما میتوانید بنا به پیشوند جداول خود آن را تغییر دهید