سفارش ریپورتاژ و بنر در عصر اطلاعات چگونه است؟

ریپورتاژ ها در عصر اطلاعات در دسته رپورتاژ منتشر می شوند.

انواع بنر در عصراطلاعات :

بنر ها هم در ۴ قسمت هدر سایت – ساید بار – بالای محتوا ها – پایین مطالب

شما می توانید یک یا چند مدل از تبلیغات زیر را داشته باشید..

هزینه ریپورتاژ چقدر است؟

شما با مبلغ ۳۵۰ هزار تومان می توانید در سایت عصر اطلاعات ریپورتاژ دائمی تهیه کنید. (حداکثر تعداد کلمات ۱۲۰۰ کلمه و ۳ لینک فالو و یک تصویر می باشد.) متن شما باید تولید شده باشد و عصر اطلاعات تولید آنرا به عهده نمیگیرد.

هزینه انواع بنر در عصراطلاعات

با واریز (مبلغ ماهانه ۵۰۰ هزار تومان ماهانه) میتوانید بنر ثابت در بالای وب سایت داشته باشید.

با واریز (مبلغ ۳۰۰ هزار تومان برای یک ماه) میتوانید در ساید بار بنر داشته باشید.

بنر های ویژه

دو بنر زیر در تمام مطالب و در داخل بخش محتوا نمایش دارند :

با پرداخت مبلغ ۷۰۰ هزار تومان در بالای مطالب میتوانید بنر تبلیغی با لینک نوفالو داشته باشید.

با پرداخت مبلغ ۳۵۰ هزار تومان میتوانید در زیر مطالب بنر تبلیغی با لینک نوفالو به سایت خود داشته باشید.

نحوه پرداخت هزینه های فوق چگونه است؟

شما می توانید هزینه تبلیغ خود را به شماره کارت زیر به نام سعید اسحق زاده واریز نمایید :

۶۱۰۴-۳۳۷۶-۸۳۴۰-۱۷۱۳

نزد بانک ملت