نخستین ربات انسان نما 2012 زمان مطالعه: < 1 دقیقه

ربات

ربات

ربات انسان نما که میتوان گفت حداکثرویژگی های یک انسان ازلحاظ حرکات واحساسات رادربرمی گیرد  وهرروز برویژگی های

بیشتری براین ربات انسان نما افزوده می شود .

شمارا به دیدن این کلیپ پرهیجان دعوت میکنیم تا پیشرفت روزافزون تکنولوژی را مشاهده کنید.

این مقاله را حتما ببینید :   یافتن بهترین کلمات کلیدی در گوگل با google trends