استریت و کراس انواع روشهای کابل زنی

straight cross استریت و کراس انواع روشهای کابل زنی

straight cross استریت و کراس انواع استاندارد های کابل زنی در شبکه می باشند که هر کدام به نوعی زده میشن.

straight یا کابل زنی استریت خود دارای دو استاندارد آ و بی است که هرکدام دارای رنگ بندی متفاوتی هستند.

straight a یا کلاس رنگ بندی آ در استریت با سبزی آغاز و با قهوه ای خاتمه میابد و رنگ آبی بین دو رنگ نارنجی است

در صورتی که در straight b یا کلاس رنگ بندی بی در استریت با رنگ های نارنجی آغاز می شود و رنگ آبی بین دو رنگ سبز است.

انواع روشهای کابل زنی:

استریت و کراس

straight cross استریت و کراس انواع روشهای کابل زنی

دقت کنید که دو رنگ از هر سیم وجود دارد که یکی رنگ کامل است و یکی راه راه مطابق تصاویر

خوب برای اینکه بیشتر متوج بشید باید یکبار خودتان کابل زنی یا سوکت زنی کابل شبکه را انجام بدید.

اگر یک سمت را استریت آ و سمت دیگر را استریت بی بزنید شما یک کابل کراس دارید

گفتنی است که از کابل کراس برای ارتباط دو کامپیوتر استفاده میشود و از کابل استریت برای اتصال سویچ به کامپیوتر یا بهتر بگوییم برای ارتباط دو سیستم هم جنس از کراس و دو غیر همجنس از استریت استفاده میشود

دانلود آموزش سوکت زنی کابل شبکه

با تشکر از استادان گرامی محسن دلیل گورابجیری و مرتضی دشتبان نوقابی که درس شبکه را برای بنده تمام کردند.