ارزش دوره عمر مشتری یا clv چیست

ارزش دوره عمر مشتری یا clv چیست؟

CLV یا ارزش دوره عمر مشتری چیست

ارزش دوره عمر مشتری یا clv یکی از مهمترین ابزار ها در جهت رسیدن به مدیریت ارتباط با مشتری سود آور است.

ارزش دوره عمر مشتری یا clv چیست

ارزش دوره عمر مشتری یا clv باعث می شود یک سازمان تلاش خود را در جهت حفظ مشتریان با ارزش بالا متمرکز کند و سعی می کند تعداد دفعات خرید مشتری را افزایش دهد.

ارزش دوره عمر مشتری یا clv مقدار ارزشی است که انتظار می رود در یک بازه زمانی معین برای سازمان به همراه داشته باشد.

به عبارتی میزان در آمدی است که یک مشتری میتواند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با مراجعات یا پیشنهاداتش در طول یک بازه زمانی معین برای شرکت یا سازمان ایجاد کند.

یکی از روش های محاسبه ارزش دوره عمر مشتری یا clv روش آر اف ام (RFM) است، محاسبه مقدار RFM روشی موثر برای ارزیابی ارزش دوره عمر مشتری یا clv می باشد.

عناصر RFM عبارتند از :

R : Recency : ( تازگی معامله ) مدت زمانی که از آخرین معامله مشتری می گذرد. هر چه این مقدار کمتر باشد احتمال خرید مجدد مشتری بیشتر می شود.

F : Frequency : ( تعداد تکرار معامله ) تعداد مبادله ای که یک مشتری در یک دوره زمانی معین انجام می دهد، هر چه این تعداد بیشتر باشد نشان دهنده وفاداری بیشتر مشتری است.

M : Monetary : ( ارزش پولی معامله ) مقدار پولی است که یک مشتری در طول زمان معین صرف کرده است، مقدار بیشتر این متغیر برای یک مشتری نشان می دهد که سازمان باید تمرکز خود را بر روی آن مشتری بیشتر کند.

R زمان سپری شده از آخرین خرید

F تعداد معاملات در یک بازه معین زمانی

M ارزش پولی معاملات در یک بازه معین زمانی