فعالسازی دکمه Undo-Redo درویندوز10

دکمه Undo-Redo و فعالسازی درویندوز۱۰

فعالسازی دکمه Undo-Redo درویندوز10

دکمه Undo-Redo درویندوز۱۰،در ویندوز های قبلی دکمه های Undo-Redo-Delete براحتی نمایان بود و ما می توانستیم سریع فایل خود را برگردانیم ولی در ویندوز ۱۰ پنهان و با کلیک کردن دو مورد به این دکمه ها دسترسی پیدا کرده و فعال می شوند در ادامه مطلب با ما در سایت عصر اطلاعات همراه باشید.


دکمه Undo-Redo و فعالسازی درویندوز۱۰

اول باید مفهوم دکمه های Undo و Redo را بدانید. بطور خلاصه کلمه Undo یعنی برگرداندن و Redo یعنی دوباره انجام دادن و اون فایل یا سندی که اشتباه تایپی و… درآن بوجود آمده، توسط این دکمه ها اصلاح می شود.

برای فعالسازی دکمه های Undo-Redo-Delete در ویندوز ۱۰ از بالا قسمت پنجره My computer اقدام می کنیم.

فعالسازی دکمه Undo-Redo درویندوز10

طبق عکسی که در ابتدای مطلب آمد فلشی که به سمت پایین هست کلیک کرده که نوشته ای بنام customize Quick Access Toolbar در آن دیده می شود، به ترتیب دکمه های Undo-Redo-Delete نمایان شده را فعال کرده و کار را برای خودتان کار را آسان می کنید.

فعالسازی دکمه Undo-Redo درویندوز10

همین دکمه Undo-Redo برای انجام مجدد یک عمل و آندو کردن در MS Word چگونه استفاده می شوند؟

برای انجام مجدد کاری یا واگرد کاربرد دارند، Ctrl + Y یا F4 است. (اگر F4 کار نکند، ممکن است لازم باشد کلید F-Lock یا Fn Key و سپس F4 را فشار دهی). اگر ترجیح می دهید از ماوس استفاده کنید ، روی Redo در نوار ابزار Quick Access کلیک کنید. (دکمه Redo فقط پس از انجام عملی انجام می شود.)

برای آندو کردن هم کنترل و زد را استفاده کنید : CTRL+Z