پیامک روز جوان

پیامک روز جوان

روز جوان مبارک

روز جوان میلاد با سعادت حضرت علی اکبر (ع) بر تمام مسلمانان و شیعیان جهان مبارک باد . در این مطلب پیامک های این روز عزیز را خدمت شما عرضه میکنیم تا با ارسال آن به یک جوان دل آن را شاد کرده و ثوابی هم ببرید.

 • خدا کند که جوانان زحقّ جدا نشوند
 • به صحبت بد و بدخواه مبتلا نشوند
 • سر عقيده خود پاى فشارند
 • چو کوه بسان کاه زهر باد جابجا نشوند
 • روز جوان مبارک
 • **************************************
 • چهارچيز را پيش از چهار چيز غنيمت شمار:
 • جواني پيش از پيري
 • صحت پيش ازبيماري
 • توانگري پيش از فقر
 • و زندگي پيش ازمرگ (حضرت رسول-ص)
 • *روز جوان مبارک*
 • *************************************
 • الگوی شجاعت و ادب، علی اکبر
 • دردانه فاطمی نسب، علی اکبر
 • فرزند یقین ز نسل ایمان بود
 • پرورده دامن کریمان بود
 • آن یوسف حُسن، ماه کنعانی
 • در خلق و خصال، احمد ثانی
 • آن شاهد بزم، سرو قامت بود
 • دریا دل و کوه استقامت بود
 • ولادت حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان مبارک باد.
 • ***************************************
 • ای سرو بوستان ایستادگی! ای زیباترین گل باغ حسین! ای جوان رعنا و رشید حسین! ای علی را یادگار!
 • ای علی اکبر! سلام و درود بی پایان بر صورت و سیرت پیامبر گونه ات.
 • میلاد حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان مبارک
 • ******************************************
 • خداوندا ، بگذار روزهای جوانی ام را با نفس فرشته هایت شماره کنم !
 • جوانی ام را خوش بوتر از پیراهن یوسف کن !
 • روزهای جوانی ، دلنشین اند ؛ دلنشین تر از نگاه لیلی ؛ خوش آواتر از صدای تیشه فرهاد و خواستنی ترند از عشق
 • جوانی ، روزگار ماندنی ترین خاطره هاست . . .
 • روز جوان مبارک باد
 • ***************************************

روز جوان

 • ************************************
 • در گلستان والا لاله و نسرینی تو
 • شبه پیغمبر و ریحانه یاسینی تو
 • ولادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان مبارک باد
 • **********************************
 • فرزانه حق، مهر جهان، بحر ولایت
  آمد به جهان آیت حق، کان کرامت
  آفاق معطر شده از عارض ماهش
  مولود حسین آمده، اکبر، مهِ عصمت
  میلاد حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان مبارک.
 • *************************
 • ای نور خاندان نبوت جمال تو
 • ای فخر دودمان امامت کمال تو
 • ای اشبه تمام خلایق بخلق و خلق
 • بر خاتم نبوت و حسن خصال تو
 • میلاد حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان مبارک باد.