یک گیگ چند مگابایت است

یک گیگ چند مگابایت است؟

یک گیگ چند مگابایت است

کاربران عزیز بعضی اوقات شماعزیزان درگرفتن حجم اینترنت دچارتردید می شوید یا اطلاعات لازم وآشنایی برای حجم اینترنت راندارید امید این داریم که باگفتن یک گیگابایت برابربا چند مگابایت است به اطلاعات شما عزیزان بیافزاییم باعصراطلاعات همراه باشید.

یک گیگ چند مگابایت است | هر گیگ برابر با ۱۰۰۰ مگابایت می باشد. در این مطلب دیگر واحدها، به همراه تبدیلشان به واحد های کوچکتر آورده شده است که برای شما بیان خواهیم کرد.

قبل از اینکه به بررسی دیگر واحد ها بپردازیم باید شما عزیزان را یکسری مطالب آشنا کنیم.

واحدهای اطلاعات بعد از ترابایت اعداد غول پیکری هستند و ما هنوز واقعا از آنها استفاده نمی کنیم. البته در آینده نزدیک با آنها روبرو خواهیم شد.

کوچکترین واحد اطلاعات

برای اندازه گیری اطلاعات در علوم کامپیوتر از واحد اندازه گیری مخصوص خود استفاده می کنند که  Bit نام دارد و از عبارت دو کلمه انگلیسی “رقم دودویی” تشکیل شده است. منظور از رقم دودویی این است که فقط می تواند یکی از دو مقدار ۱ یا ۰ را بگیرد.

بهتر است بدانید که هیچ واحد اطلاعات دیگری وجود ندارد که کمتر از یک بیت ارزش داشته باشد.

مگابایت چیست؟

مگابایت را می توان یکای اطلاعات و ذخیره‌سازی در رایانه ها در نظر گرفت که در اگر بخواهیم از نظر ریاضیات آن را تعریف کنیم، منظور از مگابایت ۲۲۰ بایت یا ۱٬۰۴۸٬۵۷۶ بایت می‌ باشد که این مورد بیشتر در میزان فضای ذخیره ‌سازی داده‌ها در رایانه به کار می ‌رود.

به عبارتی، یک مگابایت برابر یک میلیون بایت است و از واحد سیستم استاندارد بین‌المللی (SI و IEC) واحدها مگا استفاده می ‌شود که اکثر سازندگان ادوات سخت‌ افزاری ذخیره‌سازی داده از آن استفاده می‌کنند.

گیگابایت چیست؟

هر فردی که حتی اندکی با کامپیوتر تعامل داشته باشد با اصطلاحاتی مانند گیگابایت، مگابایت و بیت و… آشنایی دارد.

تمام داده های لازم در رایانه توسط بیت ها تنظیم می شوند. با توسعه فناوری، کار کردن با حجم زیادی از داده ها لازم بود که به همین علت تقسیم بندی های جدید به گروه های بزرگتر ظاهر شد.

برای ساده ‌تر کردن فرآیند درک تعداد بیت‌ها در یک مقدار مشخص، تصمیم گرفته شد از پیشوندهای سیستم واحدهای SI استفاده شود. در نتیجه، کیلوبیت، مگابایت و سایر مقادیر از مقدار حافظه ظاهر شد.

واحدهای مختلف به همراه تبذیلشان:

Bit (بیت): بیت کوچک ترین واحد حافظه است که فقط دو مقدار صفر (۰) یا یک (۱) را می توان در آن ذخیره کرد.

Nibble (نیبل): معمولاً به مجموعه ی ۴ بیت که کنار هم قرار گرفته باشند یک نیبل گفته می شود.

Byte (بایت): هر بایت معمولاً برابر ۸ بیت است، معمولاً حجم هر نویسه ی غیر یونی کد (نویسه یعنی رقم ها، حروف یا علامت ها) برابر یک بایت است، به عبارتی هر نویسه ی ساده یک بایت فضا اشغال می کند.

KB (کیلوبایت): هر کیلوبایت برابر ۱۰۰۰ بایت است، به عبارتی هر کیلوبایت برابر ۳^۱۰ بایت است.

KiB (کیبی بایت): هر کیبی بایت برابر ۱۰۲۴ بایت است، به عبارتی هر کیبی بایت برابر ۱۰^۲ بایت است.

MB (مگابایت): هر مگابایت برابر ۱۰۰۰ کیلوبایت است، به عبارتی هر مگابایت برابر ۱۰^۳ کیلوبایت است.

MiB (مبی بایت): هر مبی بایت برابر ۱۰۲۴ کیبی بایت است، به عبارتی هر مبی بایت برابر ۱۰^۲ کیبی بایت است.

GB (گیگابایت): هر گیگابایت برابر ۱۰۰۰ مگابایت است، به عبارتی هر گیگابایت برابر ۱۰^۳ مگابایت است.

GiB (گیبی بایت): هر گیبی بایت برابر ۱۰۲۴ مبی بایت است، به عبارتی هر گیبی بایت برابر ۱۰^۲ مبی بایت است.

TB (ترابایت): هر ترابایت برابر ۱۰۰۰ گیگابایت است، به عبارتی هر ترابایت برابر ۳^۱۰ گیگابایت است.

TiB (تبی بایت): هر تبی بایت برابر ۱۰۲۴ گیبی بایت است، به عبارتی هر تبی بایت برابر ۲۱۰ گیبی بایت است.

PB (پتابایت): هر پتابایت برابر ۱۰۰۰ ترابایت است، به عبارتی هر پتابایت برابر ۱۰۳ ترابایت است.

PiB (پبی بایت): هر پبی بایت برابر ۱۰۲۴ تبی بایت است، به عبارتی هر پبی بایت برابر ۲۱۰ تبی بایت است.

EB (اگزابایت): هر اگزابایت برابر ۱۰۰۰ پتابایت است، به عبارتی هر اگزابایت برابر ۱۰۳ پتابایت است.

EiB (اگزبی بایت): هر اگزبی بایت برابر ۱۰۲۴ پبی بایت است، به عبارتی هر اگزبی بایت برابر ۲۱۰ پبی بایت است.

ZB (زتابایت): هر زتابایت برابر ۱۰۰۰ اگزابایت است، به عبارتی هر زتابایت برابر ۱۰۳ اگزابایت است.

ZiB (زبی بایت): هر زبی بایت برابر ۱۰۲۴ اگزبی بایت است، به عبارتی هر زبی بایت برابر ۲۱۰ اگزبی بایت است.

YB (یوتابایت): هر یوتابایت برابر ۱۰۰۰ زتابایت است، به عبارتی هر یوتابایت برابر ۱۰۳ زتابایت است.

YiB (یوبی بایت): هر یوبی بایت برابر ۱۰۲۴ زبی بایت است، به عبارتی هر یوبی بایت برابر ۲۱۰ زبی بایت است.

SB (سوتابایت): هر سوتابایت برابر ۱۰۰۰ یوتابایت است، به عبارتی هر سوتابایت برابر ۱۰۳ یوتابایت است.

SiB (سوبی بایت): هر سوبی بایت برابر ۱۰۲۴ یوبی بایت است، به عبارتی هر سوبی بایت برابر ۲۱۰ یوبی بایت است.