اهمیت تیم قرمز برای سازمان ها

اهمیت تیم قرمز برای سازمان ها

حملات سایبری در دنیای امروزی تهدیدی است که اغلب سازمان ها و نهادهای مهم را تهدید می کند. این حملات هزینه های زیادی برای سازمان ایجاد کرده و گاهی حتی این هزینه ها جبران ناپذیرند. سازمانی موفق است که پیش از حمله سایبری تمامی جوانب حمله را شناسایی کرده و به رفع خلل امنیتی سیستم و تقویت سیستم بپردازد.

به این منظور علاوه بر متخصصین امنیت سیستم در داخل سازمان افرادی در خارج از سازمان در ترکیب تیم قرمز به استخدام سازمان در می آیند تا به گونه ای خلل و حفره های امنیتی را شناسایی و به رفع آن ها کمک کنند.

سازمان هایی که با حجم زیادی از اطلاعات ارزشمند در ارتباط هستند و پایگاه داده بزرگی در اختیار دارند ممکن است مورد حمله سایبری قرار گیرند. برای مقابله با این حملات سازمان متخصصین امنیتی را در سازمان استخدام می کند تا امنیت را در حوزه نرم افزار، سخت افزار، شبکه و فرآیند در سازمان ایجاد کنند. این متخصصین با ایجاد تمهیدات مختلفی امنیت سیستم را ایجاد و تقویت می کنند.

یکی از روش های مورد استفاده متخصصین داخلی تست نفوذ است که در بازه های زمانی مشخصی به سیستم نفوذ و آن را هک می کنند تا باگ های امنیتی را شناسایی و به برطرف کردن خلل امنیتی پرداخته و امنیت سیستم را تقویت کنند.

اما فرایند تست نفوذ علاوه بر هزینه بر بودن زمان بر نیز هست و اینکه چون توسط متخصصین داخلی شرکت که با بسترهای سازمان آشنایی دارند انجام می گیرد شاشد همه جوانب مورد بررسی قرار نگیرد. تست نفوذی که متخصصین داخلی سازمان انجام می دهند مهندسی اجتماعی و فیشینگ و … به دلیل بازه زمانی کوتاهی که برای نفوذ در اختیار است انجام نمی شود.

اهمیت تیم قرمز برای سازمان ها

لذا سازمان ها برای اینکه امنیت سیستم خود را تقویت کنند افرادی از خارج سازمان را به استخدام خود در می آورند تا در بازه های زمانی مختلف به صورت گاه و بی گاه و حتی روزمره به هک و نفوذ به سیستم اقدام کنند و باگ های سیستم را شناسایی کنند.

این افراد باگ های امنیتی را به متخصصن داخل سامان گزارش و با کمک آن ها این خلل و حفره های امنیتی را برطرف و امنیت سازمان را تقویت می کنند. لذا اهمیت تیم قرمز برای افزایش هرچه بیشتر سطح امنیت در سیستم مورد نیاز است.

مسیر یادگیری تخصص تیم قرمز

متخصصین تیم قرمز لازم است تا دانش اولیه در شبکه کامپیوتر داشته باشند و با لایه های شبکه، مسیریابی، تجهیزات شبکه و … آشنا باشند. این افراد لازم است با پروتکل های پرکاربردی چون TCO/IP و امن سازی آن ها اطلاعات کافی داشته باشند. بهتر است با انواع حملات سایبری آشنایی داشته باشند و روش های نفوذ و مقابله با هریک را آموزش ببینند. در این مسیر اگر متخصصین با برخی از زبان های برنامه نویسی آشنا باشند راحت تر به فعالیت خواهند پرداخت.

افراد متخصص در تیم قرمز می بایست خود را به روز نگاه دارند و در کنفرانس های امنیتی دنیای سایبری حضور به هم رسانند. آشنایی با زبان برنامه نویسی پایتون، G0 و Powershell کمک زیادی به این افراد می کند.

تیم قرمز

حقوق یک متخصص تیم قرمز

حقوق متخصصین تیم قرمز با توجه به نوع سازمانی که در آن استخدام می شوند متفاوت است. اغلب سازمان های سابقه دار و نهادهای امنیتی و نظامی و یا بانک ها و موسسات مالی و آموزشی و دانشگاهی و درمانی و بیمارستانی که با حجم عظیمی ازداده های ارزشمند مواجه بوده و در اختیار دارند برای تقویت امنیت سیستم های خود به استخدام متخصصین Red Team می پردازند.

متخصص تیم قرمز نظیر یک هکر کلاه سفید است با این تفاوت که با سازمان پروژه ای کار نمی کند بلکه در استخدام سازمان است و بطور اتفاقی و بی خبر به نفوذ به سیستم های امنیتی سازمان می پردازد.

حقوق یک متخصص تیم قرمز از ۱۵ تا ۵۰ میلیون در سازمان های مختلف متفاوت است.

چرا به تیم قرمز نیاز داریم؟

سازمان ها برای مقابله با حملات سایبری و برای تقویت سیستم خود از منظر همه جوانب به تیم قرمز نیاز دارند. تیم قرمز با داشتن وقت کافی برنامه های حمله سایبری را حتی به صورت مهندسی اجتماعی و فیشینگ طراحی کرده و به سیستم امنیتی سازمان نفوذ می کنند. تیم قرمز منافذ امنیتی شناسایی شده را در اختیار تیم آبی یا همان متخصصین امنیت داخل سازمان قرار می دهند و با کمک آن ها به رفع خلل امنیتی و تقویت امنیت سیستم می پردازند.

با توجه به اینکه تیم قرمز متخصصین بیرون سازمان هستند و به بستر داخلی سازمان و اطلاعات سازمان دسترسی و آشنایی ندارند و همچنین با توجه به اینکه این تیم زمان لازم برای طرح ریزی نفوذ از روش های مختلف را در اختیار دارند لذا استخدام Red Team برای سازمان هایی با اطلاعات ارزشمند الزام دارد.