safe remove چیست و چه کارایی دارد

safe remove چیست و چه کارایی دارد

safe remove چیست و چه کارایی دارد

safe remove که در واقع معنای لغت به لغت آن میشود حذف امن یا خروج امن بیشتر برای حافظه های خارجی مطرح میشود و چند وقتی است که ذهن همه را به خود مشغول کرده که آیا safe remove کردن فلش دیسک ها یا usb درایو ها الزامیست یا خیر.

safe remove که در واقع گزینه و اصطلاحی نرم افزار و سخت افزاری است باعث میشود که دو کار سخت افزار و نرم افزار همزمان صورت بگیرد و در واقع یک هماهنگی بین سخت افزار و نرم افزار ات که با فشردن یک دکمه اتفاق می افتد.

یعنی شما با زدن گزینه safe remove نه تنها لش خود را از مای کامپیوتر و از کنار سایر درایوها حذف میکنید بلکه برق ورودی آن را نیز قطع میکنید.

همزمانی این کار خیلی اهمیت دارد.

اگر شما فلش خود را همینطوری از رایانه خارج کنید دسترسی برنامه ها را قطع نکرده اید که بعد از آن بخواهید برق را قطع کنید نه!!!!!!!!!!!!!۱ برنامه ها در حال استفاده از فلش شما هستند و شما در یک لحظه برق فلش خود را قطع میکند.

این کار در دفعات متوالی باعث نیم سوز شدن یا خرابی کامل فلش یا هارد اکسترنال شما خواهد شد.

اگر چه تکنولوژی safe remove در ویندوز ۷ و ۸ ارتقا یافته و زیاد اهمیتی ندارد که شما اینکار را انجام بدید یا خیر اما باز هم توصیه میشود اینکار را انجام دهید.